5G手机品牌投票
iPhone 39,032
VIVO 42,380
荣耀HONOR 38,683
OPPO 38,920
小米XIAOMI 45,537
一加ONEPLUS 31,894
IQOO 32,214
红米Redmi 32,258
真我realme 28,506
SAMSUNG三星 32,597
魅族MEIZU 28,041
索尼XPERIA 25,230
中兴ZTE 28,190
华为HUAWEI 25,109
投票说明
2024年5G手机品牌投票全新起航,往期投票可在历史得票榜中查看。投票结果仅供参考,不代表十大品牌网支持认可,投票数据可能会延后几小时显示,若组织恶意刷票会被系统自动清除。查看5G手机十大品牌榜单>>,为什么我的品牌不能继续投票了?投票没有我们品牌,怎么加入?
2024年5G手机得票结果展示
当前得票榜
十大品牌榜
历史得票榜
排行
品牌
票数比重(约)
得票
9.222%
45537
8.583%
42380
7.905%
39032
7.882%
38920
7.834%
38683
6.601%
32597
6.533%
32258
6.524%
32214
6.459%
31894
5.773%
28506
5.709%
28190
5.679%
28041
5.109%
25230
5.096%
25162
5.085%
25109
页面相关分类
相关品牌
热门模块